top of page

                           

     

      池袋台灣教會婦女會  

 

  • 每月的第二、四禮拜天下午聚餐後到2點,參考新眼光讀經手冊「災難谷成為希望門」等等。

  • 除此之外,有賞花、賞楓或是一日遊的野外活動,促進教會的兄的姊彼此之間的交流。

  • 歡迎您的參加,上帝保守平安喜樂!  (目前因為新型肺炎關係暫停, 在祈禱中紀念)

bottom of page